ESTAMPACIÓ


Composició en motllos de bac sobre cotó