top of page

Saló d’Ensenyament 2019 Estampacio,Brodats, Puntes


Moltes gràcies a tots els alumnes, que han participat en la presentació de tota l’ àrea tèxtil de l’escola,

bottom of page