1 curs:​​​​​​​

  70 h_Projectes: brodats i rebosters                             

  90 h_Dibuix artístic                                                        

120 h_Color                                                                     

  90 h_Disseny assistit per ordinador                             

105 h_Història dels tèxtils artístics                                 

  60 h_Tecnologia tèxtil                                                   

325 h_Taller de brodats i rebosters                                         

CICLE de GRAU  SUPERIORS  de

de Brodats i Rebosters

Les tendències actuals i les noves pràctiques apunten cap a una revaloració de l'art del brodat amb noves formes i nous continguts que actualitzen les antigues tècniques.

 

El cicle formatiu de grau superior de brodats i rebosters és garantia de conservació de la riquesa d'aquesta tradició vinculada als tallers i de la continuïtat dels seus procediments tecnicoartístics històrics, sense descuidar la necessària acomodació als mètodes, tecnologies i innovacions creatives que demana la indústria actual.

El cicle formatiu de grau superior de brodats i rebosters potencia la formació de professionals amb impuls creatiu i capacitat de realització pràctica, coneixedors de les tradicions i posseïdors dels recursos òptims per donar resposta a les necessitats que requereix la societat contemporània, per la seva adaptació àmplia i polivalent als diferents oficis artístics que configuren el seu camp.

 

El tècnic d'aquest nivell, gràcies a la seva capacitació, podrà atendre l'àmplia demanda social de què gaudeixen aquests articles artístics en l'entorn actual.

2 curs:

140 h_Projectes: brodats i rebosters                               

  90 h_Dibuix artístic                                                           

135 h_Taller d'art tèxtil i de producte                 

  90 h_Mitjans audiovisuals                                                  

  60 h_Formació i orientació laboral                                   

  60 h_Sociologia                                                                 

325 h_Taller de brodats i rebosters                                           

           

en el primer semestre del 3 curs

60 h_Formació pràctica en empreses, estudis o tallers                    

90 h_Projecte final

 Brodats i Rebosters 

 

Titulació:

Tècnic superior

d'Arts Plàstiques i Disseny

en Brodats i Rebosters 

Família professional:

Tèxtils Artístics

Nivell:

Grau Superior 

d'Arts Plàstiques i Disseny