Il.lustració Tèxtil

Estampacions i Tintatges Artístics

SORTIDES PROFESSIONALS 

Realitza  dissenys d'estampats, en estudis de Disseny Tèxtil o Empreses Tèxtils. 

Seguint  les tendències de moda desde diferents llenguatges i colors.

Creació de dissenys de pattern amb eines expressives artístiques i tecnològiques, tant Il.lustrator, Photoshop, In Desing

 

 

​Gràfic Tèxtil

Estampacions i Tintatges Artístics

SORTIDES PROFESSIONALS 

 

Desenvolupa funcions dins l'empresa tèxtil com:

Col.laborador en l'equip de disseny. 

Coordinació de col.leccions.

Desenvolupament de les mateixes: rapports i variants de colorits. 

Elecció de la tècnica industrial.  

Artesà Tèxtil

Estampacions i Tintatges Artístics

SORTIDES PROFESSIONALS 

Crea productes en l'ambit tèxtil artesanal,

amb diferents llenguatges:

Serigrafia artística, Batik, Ikats, Shibori.

Creació de Teixits amb tècniques com baix Lliç, alt LLiç, 

Artesà Tèxtil

Puntes Artístiques.

SORTIDES PROFESSIONALS   

En empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp professional de les puntes artístiques.

Com a professional independent, en règim de societat o associat en cooperativa.

En la realització de projectes de caràcter artístic de creació pròpia, d'altres titulats o d'artistes.

Artesà Tèxtil

Brodats i Rebosters.  

SORTIDES PROFESSIONALS   

En empreses i tallers de caràcter artesanal i artístic, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp professional relatiu als brodats i rebosters.

En la realització de projectes de caràcter artístic creats per ell, per altres titulats o per artistes.

Artista Tèxtil

Estampacions i Tintatges Artístics

Puntes Artístiques.

Brodats i Rebosters.

SORTIDES PROFESSIONALS